Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Otrdien :

Kungs, atjauno mūsu garu, sirdi un domas, ka Tev tik vien dzīvojam, uz Tevi vien ceram un Tevi vienīgi pielūdzam, piesaucam un slavējam.

Pasargi no maldiem, kas mūs grib aizvest no Tevis. Neatstāj mūs vienus, arī kad Tevi atstājam, bet ņemi mūs pie rokas tad un vedi atpakaļ pie Sevis. Sagatavo mūsu sirdis sev par svētīgu mājvietu, ka lai atsakām velnam, ienīstam ļaunu un dzenamies tikai pēc Tavas pestīšanas. Tu, kas esi mūsu Radītāja, Tu esi arī mūsu Pestītājs un Vadītājs visā patiesībā. Vadi mūs Savā patiesībā, kas pats Tu esi svētā, un vienīgā patiesība. To dari arī šīs dienas gaitās, darbos un atpūtā, priekos un bēdās. Un beidzot ievedi reiz mūs Savas patiesības un gaismas mājokļos, lai Tavs bērns sastop tur savu Tēvu vaigu vaigā. – Kungs, svētī manu ceļu pie Tevis; Jēzus Kristus dēļ. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress