Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Sestdien :

Kungs Dievs, es Tev pateicos par visu žēlastību šai nedēļā. Tu esi mums stāvējis klāt – daudziem arī bailēs, slimībā, postā, ciešanās un pat miršanā.

Tu stāvi klāt ari Savai baznīcai un draudzei, kam gribu piederēt; ak Kungs, ieskaiti mani Savu svēto pulkā, to dārgi atpirkto draudzē, par kuriem Tavs Dēls ir samaksājis ar Savām smagajām ciešanām un rūgto krusta nāvi. Kungs, radi mani šķīstu sirdi un atjaunotu garu, ka, dzīvoju pateicībā par Tavu pacietību, ko Tu esi man, vājam radījumam, parādījis, un to neizsakāmo žēlastību, ar kuru Tu uzturi Savu draudzi. – Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress