Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Svētdien :

Kungs, palīdzi dienu un nedēļu sākt, palīdzi! Ved mani pie Tava. vārda, pie Tavas pestīšanas avotiem.

Palīdzi, lai es nokratu visu, kas mani kavē to darīt, atveri manas acis maniem apslēptajiem grēkiem, lai es tos saskatu un no sirds nožēloju, kamēr lūgdams izlūdzos Tavu piedošanu. Svētī Savu baznīcu un Savu draudzi un māci to, kā viņai būs dzīvot Tava vārda garā un patiesībā. Dodi Saviem ļaudīm Savu Svēto Garu, jo bez tā mēs neesam spējīgi Tev kalpot. Tēvs no sirds lūdzam: apžēlojies par mums mūsu nespēkā un grēkā, mūsu vājībās un maldos. Dodi, ka ar priecīgu sirdi un prātu mēs kalpojam Tev un savam tuvākam. Atdari mūsu acis mūsu tuvākā vajadzībām, sāpēm un nopūtām. Atdari mūsu sirdis un atdari mūsu rokas, jo mēs dzīvojam no Tā, ko Tu mums dodi un ko mēs dodam Jēzus vārdā tālāk. Dari Tu pats, ka mēs topam un esam Tavs īpašums uz laiku laikiem un mūžu mūžiem. Svētī mūs uz to. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress