Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Sestdien :

Teici to Kungu, dvēsele mana, un neaizmirsti, ko Viņš tev laba darījis! Tiešām, no Tavas pilnības., Tēvs debesīs, ari es diendienā esmu saņēmis, žēlastību un atkal žēlastību! Visi Tavi ceļi, svētais Dievs, ir svēti, kaut mana vārgā sirds to daudzkārt neaptver un mans saprāts spītībā to negrib atzīt. Lai slava, gods un pateicība Tev par visām Tavām dāvanām! Tavās rokās es nododu sevi, savu dzīvi, savus mīļos. Tu, Kungs, zini, kā visam būs būt. Tavs, svētais prāts lai notiek pie mums visur un vienmēr. Un Tevi lūdzos: ieraksti arī manu vārdu Tavā dzīvības grāmatā un dāvini man svētīgu miršanas stundu. Slava lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam tagad un vienmēr, un mūžīgi! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress