Kungs, nāc līdzi! – Lūgsnas 

Svētdien :

Kungs un Dievs, mēs esam vāji dzīvē un darbā; vāji savās lūgšanās. To gan samanām ik dienu un brīdi, bet kā lai pārtopam un topam apģērbti ar spēku no augšienes ?

Uzturi jel tādēļ mūs pie Sava Vārda un Sakramenta, ka nepazūdam pavisam. Māci mūs iemīlēt Tavu svēto vārdu un alkt un pieķerties tam tā, ka nevaram vairs bez viņa dzīvot. Māci mūs iemīlēt arī Tavu svēto sakramentu, kas ir Tavs spēks mūsu grēku piedošanai Jēzū Kristū un mūžīgai dzīvei ar Viņu Tavā debesu valstībā: šai svētdienas rītā svētī mūs caurcaurēm un māci mūs atdzimt jaunā ticībā, jaunā mīlestībā uz jaunu dzīvi Tava goda krēsla priekšā. Uz to vadi jau tagad, lai arī mūžībā reiz varam būt sapulcināti kopā ar saviem mīļajiem un visiem tuvajiem Tavas godības pagalmos, kur viss, kam ir mēle, teiks un slavēs Tevi atpestīto pulkā. – To lūdzu caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress