Cilvēks nedzīvo no maizes vien (4) 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Otrajā dienā tēvu namu galvenie no visas tautas, priesteri un levīti sapulcējās pie Ezras, lai iedziļinātos bauslības vārdos. Nehemijas 8:13

Visu uzreiz apgūt nav iespējams, tāpēc ir labi un iepriecinoši, ja cilvēks]iem ir vēlme Dieva vārdu pētīt dziļāk.

Luters bieži sūdzējās par cilvēkiem, kas , divas trīs reizes dzirdējuši Evaņģēliju, iedomājas, ka ir sapratuši visu. Taču tas nav iespējams. Lai piekļūtu Evaņģēlija noslēpumiem, cilvēkam jāmācās visu mūžu, un virs zemes mēs to nekad pilnībā neapgūsim.

Nehemijas grāmatas 8.nodaļā teikts, ka cilvēki bija sapratuši lasīto un sludināto. Viņu izpratne bija tik dziļa, ka tie pat raudāja „Un viņi lasīja no Dieva bauslības grāmatas, izskaidrojot un pārliecinot, un lasītais tika saprasts.  Un Nehemija, zemes pārvaldnieks, un priesteris Ezra, rakstu mācītājs, un levīti, kas apmācīja tautu, sacīja uz visu tautu: “Šī diena ir svēta Tam Kungam, jūsu Dievam; nesērojiet un neraudiet!” – jo visa tauta raudāja, kad viņi dzirdēja bauslības vārdus.”  Ja Dieva vārds ir aizkustinājis līdz asarām, acīmredzot cilvēks to tiešām ir sapratis.

Toreiz Israēla ļaudis nekļuva pašapmierināti un nelepojās ar savām zināšanām, lai cik pilnīgi saprata dzirdēto Dieva vārdu. Viņi turpināja nākt katru dienu, lai dzirdētu vēl vairāk.

Tieši tādai ir jābūt arī mūsu attieksmei pret Dieva vārdu. Neuzskatīsim, ka esam dzirdējuši pietiekami un vairāk nekas nav vajadzīgs. Dieva vārds ir kā neizsmeļams avots – jo vairāk smeļam, jo vairāk tur atrodam.

Uzņemsim Dieva vārdu savā sirdī, pārdomāsim un iedziļināsimies tajā ik dienu. Dāvids raksta, ka nakti mēdz palikt nomodā un pārdomāt Dieva vārdu: ..es Tevi pieminu apguldamies un par Tevi domāju uzmozdamies” (ps.63:7). Citā vietā lasām, ka dienu un nakti viņš čukst pie sevis Tā Kunga mācību (Ps.1:2)

Ja mēs dienu un nakti domāsim par Tā kunga vārda noslēpumiem, tad arī savos ikdienas darbos gūsim arvien vairāk pārliecības un mazāk mūs mocīs mazdūšības bezmiega naktis.

No K.F.Vislofa ‘Dienišķā maize”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress