Cilvēks nedzīvo no maizes vien (5) 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi!
 Kāp jo augstā kalnā, Ciāna, tu labās vēsts nesēja! Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzāleme, tu labās vēsts nesēja, un nebīsties! Pasludini Jūdas pilsētām: “Redziet, te ir jūsu Dievs!” Jesejas 40;8,9

 

Daniēls teica debesu Dievu  un sacīja: “Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara!  Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu;  Viņš atklāj to, kas bija apslēpts un neziņā tīts; Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie Viņa mīt gaisma. Daniēla 2:19-22
„Ak, cik ļoti, Dievs vēlas, lai pazustu mana Rakstu skaidrošana un visi skolotāji un ikviens  kristietis pats taisnā ceļā nāktu pie Svētajiem Rakstiem un skaidrā Dieva Vārda! No manas murmināšanas  jūs varat saprast  milzīgo atšķirību starp Dieva Vārdu un cilvēka sacīto un to, ka neviens  nevar precīzi un pareizi izskaidrot nevienu Dieva vārdu, izmantojot kaut visu  savu vārdu krājumu. Tas ir mūžīgais Vārds, kas ir jāizprot un jāpārdomā klusumā. Neviens cits nespēj to saprast, kā vien prāts, kas pārdomā klusumā. Ikvienam, kas spēj Vārdu izprast bez komentāriem vai piezīmēm, mani vai kādu citu cilvēku komentāri ne vien kļūst lieki, bet var pat kļūt par šķērsli. Dārgie kristieši, dodieties pie Bībeles un manu vai citu pētnieku interpretāciju izmantojiet tikai kā līdzekli, lai varētu pareizi izprast, izgaršot un piedzīvot vienkāršo un tīro Dieva Vārdu; Jo vienīgi Dievs mājo Ciānā.”

Mārtiņš Luters  – no 1522.gada Ziemassvētku  sprediķa

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress