Cilvēks nedzīvo no maizes vien (3) 

Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva Gara; jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams 1.Korintiešiem 2:14

Visa taisnība arvien pieder Dieva vārdam, nevis mūsu domām, kad spriežam pēc sava cilvēcīgā saprāta  un reliģiskām sajūtām.

Kopš mūsu pirmcilvēki  paklausīja izaicinošiem vārdiem: „Vai tiešām Dievs tā teica…?” (1.Moz. 3:1), mums visiem ir tieksme pretoties Dieva vārdam. Pie Dieva vārda velns liek jautājuma zīmi, genšoties izraisīt šaubas, un arī mūsu iedzimtā daba šos šaubu jautājumus labprāt uzklausa.

Vienmēr paturēsim prātā , ka mūsu reliģiskās jūtas nav uzticams ceļvedis. Bieži cilvēki , vadoties no pēc savām domām un viedokļiem, ar vieglu roku koriģē Dieva vārdu. Taču patiesībā jābūt otrādi – mums jāuzvar visi prāti , „lai tie ir Kristum paklausīgi.” (2.Kor.10:5)

Mēs tikko lasījām, ka Dieva Vārds ir garīgi apspriežams. Tas nozīmē , ka tikai no jauna piedzimis Dieva bērns, kam sirdī Svētā Gara liecība, spēj pareizi saprast Dieva vārdu. Kamēr ļaujam Bībelei būt mūsu ceļazvaigznei un mērauklai, mēs to spēsim.

Mēs dzīvojam laikā , kad mūs grib iespaidot daudz un dažādi garīgi impulsi, kas strāvo visapkārt. Svešas mācības un reliģijas nāk un pretendē uz mūžīgo patiesību. Arī kristiešu vidū valda liels sajukums, jo vienkārša paklausība Dieva vārdam ir kļuvusi reta.

Dieva bērni nedrīkst pakļauties nekādai citai virsvadībai kā tikai Bībeles patiesības vārdiem! Tikai Dieva vārds un Viņa Gars pazīst un atklāj patiesību , bet  mūsu pašu sirds un reliģiskās jūtas parasti ieved maldos.

Lai Tavā zemē neviešas

Nekādas svešas mācības,

Ka Tevi skaidri atzīstam,

Pēc Taviem vārdiem dzīvojam!

 

No K.F.Vislofa „Dienišķā maize”

Viens komentārs

  1. lifrei saka:

    Āmen!

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress