09.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

26.septembris

Un vēl kas: esiet vienprātīgi savā starpā:

ja kādam jācieš, cietiet līdz – kopīgi.

Mīliet viens otru, it kā jūs būtu brāļi un māsas.

Rūpējaties par tiem, kas ir nožēlojamā stāvoklī.

Nedomājit pārāk labi paši par sevi.

Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu,

vai apvainojumu ar apvainojumu,

bet izlūdzaties savam pretiniekam Dieva žēlastību.

Jo jums ir lemts iemantot

Dieva mīlestību un žēlsirdību.

Jo, kas mīl dzīvi un grib redzēt labas dienas,

tas lai attur savu mēli no ļaunām runām,

un savas lūpas, ka tās nerunā viltu.

Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu;

lai viņš meklē mieru un tiecas pēc tā.

Jo tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem

un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām.

Bet Viņš vēršas pret tiem, kas dara ļaunu.

Kas jūs varētu spiet ļaunu darīt,

ja jūs no visas sirds dzīsities pēc tā, kas labs?

Ja arī jūs ciestu taisnības dēļ,

svētīgi jūs esat.

Bet nebīstaties un neiztrūkstaties no ļaundariem.

Jo Kristus ir miris zem cilvēku ļaunuma sloga,

mūsu grēku dēļ, –

Taisnais pret netaisnajiem,

lai mūs pievestu Dievam,

nonāvēts gan miesā,

bet dzīvs darīts garā.

1.Pētera 3:8-14,18

8 Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, 9 neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. 10 Jo, kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. 11 Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. 12 Jo Tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un Viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām, bet Tā Kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu. 13 Un, kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsities pēc tā, kas labs? 14 Bet, ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat. Bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties. 18 Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress