09.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

25.septembris

Attiecīgi tas ir ar vīriem un sievām.

Sievas lai pakļaujas saviem vīriem,

jo taisni tos vīrus,

kas netic Dieva vārdiem,

tādejādi varētu iegūt –

ja tie piedzīvo, kā viņu sievas uzvedas, –

bez tā, ka sievām būtu daudz jārunā par Dievu.

Vīri redzētu, cik svarīga ir laba kārtība,

un cik skaidras un šķīstas ir sievu sirdis un domas.

Sievas lai ārišķīgi negreznojas ar matu pinumiem,

zelta rotām, vai dārgiem tērpiem.

Daudz svarīgāk ir ,ka aiz ārējās čaulas ir apslēpts ‘sirds cilvēks’,

ar maigu dvēseli un miermīlīgu garu.

Tas nav ne tikai svarīgi,

bet Dieva acīs īsta vērtība.

Agrākos laikos tā dzīvoja svētās sievas,

kuras necīnījās par savām tiesībām kā šodien,

bet paļāvās uz Dievu un pakļāvās saviem vīriem.

Tā , piemēram, Sāra,

kas paklausīja Ābrahāmam

un to uzrunāja par kungu.

Par viņas meitām jūs esat kļuvušas,

ja rīkojaties pareizi un nebūdamas bailīgas vai pazemīgas.

Vīriem es saku ko līdzīgu:

dzīvojiet pie savām sievām ar apdomu un smalkjūtību,

zinādami,ka viņas ir vājāks radījums.

Godājiet viņas,

jo arī viņas saņems mūžīgo dzīvību.

Jūs savas attiecības ar Dievu pārtauktu,

ja jūs ar savām sievām

apietos bez godbijības.

1.Pētera 3:1-7

1 Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, 2 redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. 3 Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, 4 bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā – tas ir Dievam dārgs. 5 Jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgas saviem vīriem, 6 kā Sāra bija paklausīga Ābrahāmam, saukdama viņu par kungu; par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. 7 Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress