09.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs dieva Vārds! 

24.septembris

Ja jums jācieš no savu priekšnieku netaisnībām,

tad arī domājiet par to,

ka arī Kristus ir cietis , un, proti, jūsu dēļ.

Viņš jums ir devis paraugu,

lai jūs sekotu Viņa pēdām.

Viņš negrēkoja.

Neviens nekad nav piedzīvojis,

ka Viņš būtu melojis, vai kādu pievīlis.

Kad Viņu zaimoja,

Viņš neatbildēja ar zaimiem.

Viņš cieta , bet nedraudēja,

un atstāja visu Tam, kas beigās spriedīs taisnu tiesu.

Viņš paņēma Sev līdzi visus mūsu grēkus,

kad Viņu sita krustā,

izciezdams tos pie Savas miesas,

nenoveldams tos no Sevis un neteiktdams:

kas Man par daļu gar jūsu grēkiem?

Es esmu nevainīgs.

Nu, lai mēs vairs negrēkojam,

atdarīdami ļaunu ar ļaunu,

bet lai mēs dzīvotu taisnībai, –

rīkotos kā Viņš rīkojās!

Viņš jūsu grēku dēļ ir cietis.

Tagad jūs esat atpestīti – palieciet tādi!

Vai jūs nedzīvojāt kā izkaisītas

un apmaldījušās aitas,

kurām katrai par sevi bija

jāraugās uz savu drošību?

Bet tagad jūsu dvēseļu Gans

un Sargs jūs ir savācis un jūs aizstāv.

1.Pētera 2:21-25

. 21 Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. 22 Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē; 23 Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. 24 Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. 25 Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress