09.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

23.septembris

Esiet paklausīgi valsts varai

un pakļaujaties sabiedriskai kārtībai jūsu zemē,

jo tas Kungs tā grib!

Vai nu tie ir valdības vai tiesas vīri,

kas apkaro noziegumus un sargā tos,

kas ievēro likumus, – nav svarīgi.

Bet Dievs grib,

ka jūs cilvēkus jūsu apkārnē,

kas neko par jums nezina,

pārliecinātu ar savu godīgumu!

Jūs esat brīvi,

bet neizmantojiet savu brīvību neapdomīgi,

sacīdami,ka uz jums cilvēku sadzīves kārtība neattiecas.

Jūs gan esat brīvi, – bet arī Dieva kalpi.

Tāpēc dariet, ko Dievs grib.

Izjūtiet cieņu pret ikvienu,

kas to ir pelnījis.

Mīliet brāļu saimi,

bīstieties Dievu un godājiet savas valsts vadītājus.

Ja jūs strādajat kā padotie,

tad paklausiet saviem priekšniekiem,

nevien pieklājīgajiem un patīkamajiem,

bet arī nelabvēlīgajiem;

jo tā ir žēlastība,

ja kāds savas dievapziņas dēļ

panes bēdas un cieš netaisnību:

tā piepildās jūsu cenšanās,

kļūt Kristum līdzīgi!

1.Pētera 2:13-21

13 Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, 14 gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. 15 Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu 16 kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi. 17 Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. 18 Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. 19 Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciezdams. 20 Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsit sitienus pārkāpumu dēļ? Bet, ja jūs, labu darīdami, cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk. 21 Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress