09.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

22.septembris

Tad nu jums, kas ticat,

šis stūrakmens ir dārgs ieguvums –

jūs zināt, cik tas vērtīgs!

Bet pārējiem, tiem kas netic,

šis akmens, ko nama cēlēji pametuši,

ir tapis par akmeni,

pār kuru krīt un klūp – par piedauzības un sašutuma akmeni.

Bet tam viņi ir nolemti – būt nederīgiem.

Bet jūs esat izredzēti,

kopā ar Kristu, to Kungu,

valdīt un būt priesteriem.

Jūs esat svēta tauta,

Dieva īpašums,

lai jūs paustu Tā varenos darbus!

Viņš jūs ir aicinājis

no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.

Agrāk jūs bijāt izkaisīti,

bet tagad esat Dieva tauta.

Agrāk neviens par jums nerūpējās,

tagad jūs esat Dieva apžēlotie.

Mīļotie, jūs šajā pasaulē esat svešinieki – caurbraucēji.

Es jūs lūdzu: atturieties no visa,

kas tikai apmierina miesas iekāres,

bet dvēseli noved nekārtībā.

Dzīvojiet godīgi, lai tie,

kas netic un jūs aprunā kā ļaundarus,

redzētu jūsu labos

darbus un godātu Dievu,

kad Viņš tiem atvērs acis.

1.Pētera 2:7-12

7 Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. 8 Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. 9 Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā, 10 jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. 11 Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli, 12 dzīvojiet krietni (godīgi) pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress