09.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

27.septembris

Kad Kristus mira,

Viņš gan mira miesīgi,

bet caur Dieva Garu Viņš saņēma jaunu dzīvību.

Tad Viņš aizgāja pie

mirušo gariem veļu valstībā un viņiem sludināja:

Dievam priekš jums vēl ir dzīvība.

Tie toreiz bija nepaklausīgi,

kad Dievs Noasa dienās uz viņiem gaidīja ar šķirstu,

kurā izglābās tikai nedaudzas,

proti, astoņas dvēseles.

Kaut kas līdzīgs noticis ar jums,

kad jūs kristībā tikāt izcelti no ūdens.

Jo tā nav miesas mazgāšana vien, –

mēs kristībā lūdzam no Dieva jaunu,

tīru sirdsapziņu, un atsaucamies

uz Kristus augšāmcelšanos un to,

ka dievam vēl ir dzīvība priekš mums.

Kristus ir pie Dieva.

Viņš iegāja Dieva svētajā,

noslēpumainajā debesu valstībā.

Viņam ir padotas debess

un zemes varas un dabas spēki.

1.Pētera 3:19-27

19 Tanī(Garā)Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā, 20 kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles cauri ūdenim. 21 Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos, 22 kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam kad Viņš uzkāpis debesīs un Viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress