Dvēsele slavē To Kungu (3) 

„Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.  Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.  Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa.  Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas.” 1.Mozus 11:1-4

„Dievs, kas radīji Visumu un debesis, Tu ietērp dienu gaismas spožumā un nakti miega maigumā. Atpūta atjaunos nogurušos locekļos spēku veikt dienas darbus, tā mierinās gurdās sirdis un kliedēs visas rūpes un skumjas.

Mēs slavējam Tevi par šo dienu un naktij iestājoties, uzticam savas lūgšanas un vajadzības, lūdzot, lai Tu nāc mums palīgā. No sirds dziļumiem mēs dziedam Tev savas visskaistākās himnas, mēs mīlam Tevi ar visskaidrāko mīlestību un pielūdzam Tavu majestāti.

Nakts tumšās stundas nomaina dienas gaišumu, taču ticībā nav nekādas tumsas, tā izgaismos arī mūsu nakti”

„Meklē mani, Kungs, jo mana lūgšana meklē Tevi. Meklē mani, atrodi, piecel un nes! To, kuru Tu meklē , Tu arī atrodi; to, kuru piecel, liec savos plecos.

Šī mīlestības nasta Tevi nekad neapgrūtina, un nemitīgi Tu ļauj sev kļūt par taisnīguma gūstekni. Tāpēc nāc, Kungs, jo, lai arī es patiešām esmu nomaldījies, tomēr neesmu aizmirsis Tavus vārdus un manī aizvien ir cerība saņemt dziedināšanu. Nāc, Kungs, vienīgi Tu spēj savu pazudušo avi sasaukt, un par pārējām, ko atstāsi, Tev nebūs jāraizējas; arī viņas būs laimīgas, redzot grēcinieku atgriežamies. Nāc, lai ir pestīšana virs zemes un prieks Debesīs!”

„Mēs sekojam Tev , kungs Jēzu. Bet, lai mēs spētu to darīt, aicini mūs, jo bez Tavas palīdzības neviens pie Tevis nenonāks. Jo tu esi patiesība un dzīvība. Tu esi arī mūs glābiņš, mūsu ticība un atlīdzība. Sapulcini visus , kas ir Tavi, Tu, kas esi ceļš. Stiprini viņus tu, kas esi patiesība. Dari viņus dzīvus Tu, kas esi dzīvība.”

Ambrozijs no Milānas

Viens komentārs

  1. lifrei saka:

    Patiešām skaisti pateikts: Meklē mani, Kungs, jo mana lūgšana meklē Tevi. Meklē mani, atrodi, piecel un nes! To, kuru Tu meklē , Tu arī atrodi; to, kuru piecel, liec savos plecos.

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress