Dvēsele slavē To Kungu (2) 

DSC07417

Dziediet Tam Kungam, visa zeme, sludiniet ik dienas Viņa pestīšanu!  Vēstiet citām tautām Viņa godu un it visu tautu vidū Viņa brīnuma darbus!  Jo liels ir Tas Kungs un ļoti augsti slavējams, un Viņš ir bijājams pār visiem dieviem,  jo visu tautu dievi ir elki, bet Tas Kungs ir radījis debesis.  Augstība un varenība ir Viņa priekšā, spēks un tīksme mīt Viņa mājoklī.  Dodiet Tam Kungam, jūs tautu ciltis, dodiet Tam Kungam godu un slavu!   Dodiet Tam Kungam Viņa Vārda godu! Atnesiet dāvanu upurus un nāciet Viņa vaiga priekšā. Zemojieties Tā Kunga priekšā un zemojieties svētā glītumā!  1.Laiku 16 23-29

 

Tava ir diena, un Tava ir naksts: pēc Tava mājiena aizlido mirkļi. Dod bagātīgi laiku pārdomāt to, kas apslēpts Tavā Likumā., un neaizver to klauvējošo priekšā.

Kungs, Tu esi liels un augsti slavējams; liela ir Tava varenība un neizmērojama Tava gudrība. Un cilvēks, kas ir maza radības daļiņa, grib Tevi slavēt, tieši cilvēks, kas būdams ietērpts mirstīgumā, sevī nes pašu savu grēka liecību un apliecinājumu tam, ka tu pretojies augstprātīgajiem. Un tomēr cilvēks, Tavas radības mazā daļiņa , vēlas Tevi slavēt. Tu pats uz to viņu mudini, liekot viņam rast prieku Tevis slavēšanā, jo Tu mūs esi radījis sev un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā neatdusas Tevī.

Svētais Augustīns

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress