09.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

30.septembris

Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem,

ar to jūs darāt tikai to,

kas visiem būtu jādara:

esiet pazemīgi, pieņemiet viens otra norādījumus,

un neesiet pārāk iedomīgi, otram pakalpot.

Jo Dievs novēršas no lepnajiem,

bet pazemīgajiem Viņš ir žēlīgs.

Tad nu pazemojieties Dieva varenībai,

lai Viņš jūs savā laikā paaugstinātu.

Savas rūpes atstājiet Viņam,

Viņš par jums gādās.

Esiet skaidrā prātā un modri.

Jūsu pretinieks – velns, staigā apkārt un meklē tos,

kas ļauj sevi aprīt.

Turieties tam pretī stiprā ticībā,

zinādami, ka tās pašas ciešanas uzliktas arī jūsu brāļiem visā pasaulē.

Bet žēlīgais Dievs jūs pēc īsām ciešanām

aicinās mūžīgā godībā, ko Jēzus Kristus jums sagatavojis.

Viņam ir vara mūžu mūžos.

Šo īso vēstuli esmu diktējis uzticamajam brālim Silvānam.

Īsos vārdos neesmu neko vairāk rakstījis,

kā jūs uzmundrinājis un jums apstiprinājis,

ka tā ir patiesība,

ko jūs ticat, ka patiešām

un patiesi Dievs ar savu mīlestību un

laipnību ir pie jums.

Ar sveicienu līdz ar jums

izredzēto draudze „Bābelē”

(segvārds Romai) un mans dēls Marks.

Sveiciniet viens otru ar mīlestības skūpstu.

Lai miers ir ar jums visiem,

kas dzīvo Kristū.

Viņš lai jūs pasargā!

1.Pētera 5:5-14

5 Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību. 6 Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu savā laikā. 7 Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums. 8 Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. 9 Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. 10 Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. 11 Viņam vara mūžu mūžos. Āmen! 12 Ar Silvānu, uzticamo brāli, kā man šķiet, es jums esmu rakstījis īsi, pamācīdams un apliecinādams, ka tā ir patiesa Dieva žēlastība, tanī stāviet! 13 Jūs sveicina līdzi izredzētā draudze Bābelē un mans dēls Marks. 14 Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu! Miers jums visiem, kas esat Kristū!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress