09.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

29.septembris

Svarīgāk par visu pārējo ir,

ka jūs nenogurstiet viens otru mīlēt,

jo mīlestība tiek galā ar daudz un dažādiem grēkiem.

Esiet viesmīlīgi, uzņemiet viens otru savās mājās,

nedodied nevienam sajūtu, ka viņš nav vēlams.

Katru no jums Dievs ir apdāvinājis ar citādām dotībām, –

tā arī kalpojiet cits citam.

Jo tās ir Dieva dāvanas,

ar kurām jums kā Dieva žēlastības ‘namturiem’ jāapietas.

Par kādām dāvanām es runāju?

Vienam ir runas dāvanas,

tas lai nesludina pats savus, bet Dieva vārdus.

Otram ir praktiska apdāvinātība,

tas lai to liek lietā, cik vien viņš spēj.

Jo visās lietās lai nevis cilvēks,

bet Dievs tiktu pagodināts:

tāpēc, ka Jēzus Kristus mums palīdz,

mēs esam spējīgi to darīt.

Viņam lai ir gods un vara mūžu mūžos!

Vecākos jūsu draudzē tad nu es pamācu –

pats būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks:

ganiet Dieva ganāmpulku, kas jums ir uzticēts, – ne piespiesti,

bet labprātīgi, kā Dievs to grib.

Arī ne peļņas dēļ, bet no brīvas sirds,

un ne kā tādi, kas grib valdīt pār draudzi,

bet būdami viņai par priekšzīmi.

Tad, kad augstais Gans nāks,

jūs saņemsit nevīstošo godības vaiņagu

1.Pētera 4:8-11; 5:1-4

8 Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. 9 Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas. 10 Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. 11 Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen!

5:1 Vecākos jūsu starpā tad nu pamācu es, arī būdams vecākais un Kristus ciešanu liecinieks un nākamās godības dalībnieks: 2 ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds, 3 ne kā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. 4 Tad, kad Augstais Gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress