09.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

17. septembris

Pēteris, Jēzus Kristus apustulis,

sveic Dieva izredzētos kristiešus,

kas izkaisīti Mazāzijas provincēs:

Pontā, Galatijā, Kapadoķijā , Āzijā un Bitīnijā, –

kas tur ir svešinieki un nav tur dzimuši.

Dievs Tēvs jūs ir izredzējis ilgi pirms jūsu laika.

Viņa Svētais Gars jūs ir svētījis,

un Jēzus Kristus jūs atbrīvojis no grēkiem.

Tad nu es jums novēlu ,

lai Dieva žēlastība un miers jūs apņem no visām pusēm bagātīgi un pilnīgi.

Slavēts lai ir Dievs,

mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs.

Jo Viņš mūs ir pieņēmis

un padarījis par jauniem cilvēkiem.

Viņš mums atkal deva jaunu nākotni,

kurai varam raudzīties pretim,

kopš Jēzus Kristus no nāves valstības

atkal augšāmcēlies.

Uz mums gaida mantojums,

kas nesabojājas,

kas savu spožumu un skaistumu nezaudē.

Debesīs, Dieva neredzemajā pasaulē

tas ir uzglabāts.

Jūs Dievs sargā kā kaut ko ļoti vērtīgu,

lai jūs varētu ticēt

un iemantot mūžīgo dzīvību!

1.Pētera 1:1-5

1 Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, svešiniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitinijā, 2 ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, Garā svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm: žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi. 3 Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem, 4 neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, 5 kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress