Lielā Piektdiena 

IMG_4889

Bet no sestās stundas tapa tumšs pār visu zemi līdz devītai stundai.  Bet ap devīto stundu Jēzus sauca stiprā balsī: “Ēli, Ēli, lamā zabahtani?” Tas ir: “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?”  Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, kad tie to dzirdēja, sacīja: “Šis sauc Ēliju.”   Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, pildīja to ar etiķi, uzsprauda to niedrē un dzirdīja Viņu. Bet citi sacīja: “Pagaidi, redzēsim, vai Ēlija nāks un glābs Viņu.”   Bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida Savu garu. Un redzi, Tempļa priekškars pārplīsa no augšas līdz apakšai divos gabalos, un zeme trīcēja, un klintis šķēlās, Mateja 27: 45-51

 

Kungs, Jēzu, kaut Tev nebūtu jānokāpj nāves dārzā! Kaut Tev nebūtu jāieiet tajā pirms aususi diena!

Ja Es neieiešu nāves dārzā nakts vidū, tad kas jūs vedīs pretī Paradīzes saulei?-

Es nokāpšu nāves dārzā un ieiešu tajā nakts vidū.

Kungs Jēzu, neļauj saistīt savas rokas, nesakot ne vārda!

Ja  Es neļaušu saistīt savas rokas gluži kā zaglim, tad kas nojauks cietumus, kuros jūs ciešat?-

Es ļaušu saistīt savas rokas gluži kā zaglim.

Kungs Jēzu, lai Tava dzīvība neizdziest uz krusta!

Ja Mana dzīvība neizdzisīs uz krusta gluži kā aizšautam putnam, tad kas pasargās jūs no elles, kam tuvojaties?-

Es izstiepšu savas rokas pie krusta kā putns, kas nesakļauj spārnus.

Kungs Jēzu, neļauj pārdurt savu Sirdi, neļauj to pāršķelt!

Ja es neļaušu pāršķelt savu Sirdi gluži kā gatavu augli, tad kurš gan jūs mazgās ūdenī  un asinīs, kas dziedina no nāves?-

Es ļaušu pāršķelt savu Sirdi gluži kā gatavu augli.

Kungs Jēzu, neļauj sevi guldīt kapā, lai šodien tas paliek tukšs!

Ja mani neguldīs kapā kā kviešu graudu – auglīgā zemē, tad kurš atvērs jūsu kapus, lai atdotu dzīvību mirušām miesām?-

Es ļaušu sevi guldīt kapā, lai gulētu tajā.

Kristus nokāpa nāves dārzā.

Kristus ļāva saistīt savas rokas.

Kristus vēlējās ciest uz krusta.

Kristus ļāva pārdurt savu Sirdi.

Kristus aizmiga jaunajā kapā.

 No grāmatas “Sirds atrod vārdus gavēnī”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress