Gala vārdi, Ausburgas ticības apliecība 

Esam atstāstījuši vissvarīgākos artikulus, kuros ir redzamas nesaskaņas (Kontrverses) Kaut gan katrā ziņā vēl varētu runāt par vairākām aplamām ieražām, tomēr, lai izvairītos no pārāk gara un plaša izklāsta, vissvarīgāko esam ietvēruši, no kā pārējo ir viegli izspriest. Lielas sūdzības bijušas par atlaidēm (indulgencēm), par svētceļojumiem, par ekskomunikāciju. Vietējām draudzēm daudzkārtīgi dara pāri stacionāri. Bezgalīgas cīņas ir bijušas mācītājiem ar mūkiem par tiesībām draudzē, par biktēšanām, par apbēdīšanām, par ārkārtas sapulcēm un neskaitāmām citām lietām.

Šāda veida grūtības neesam pieminējuši tādēļ, lai vieglāk varētu iepazīt īsumā šeit priekšā celto galveno lietu. Un arī še nekas nav teikts vai secināts kāda apvainošanai. Tikai tas vien ir atstāstīts, kas, cik saprotams, bija nepieciešami sakāms, lai varētu atzīt, ka ne mūsu mācībā, ne ceremonijās nekas nav pieņemts ne pret Svētajiem Rakstiem, ne pret vispārējo (katolisko) baznīcu. Tādēļ ir skaidri redzams, ka mēs esam ļoti uzmanījušies, lai mūsu draudzēs neieviestos jauni un bezdievīgi dogmati.

Saskaņā ar ķeizariskās majestātes pavēli esam gribējuši nodot šo augstāk minētos artikulus, kuros redzama mūsu ticības apliecība un ir parādīts mūsu mācītāju mācības kopsavilkums. Ja kaut kā šajā ticības apliecībā pietrūktu, tad esam gatavi pēc Dieva gribas sniegt plašāku ziņojumu, saskanīgu ar Rakstiem.

Jūs ķeizariskajai majestātei uzticīgi un padoti:

  • Johans, Saksijas hercogs un kūrfirsts,
  • Gregors, Brandenburgas markgrāfs,
  • Ernests, Lineburgas hercogs,
  • Filips, Hesenes landgrāfs,
  • Johans Frīdrihs, Saksijas hercogs,
  • Francisks, Lineburgas hercogs,
  • Volfgangs, Anhaltes firsts,
  • Nirnbergas maģistrs un maģistrāts,
  • Reutlingenas maģistrāls.

Powered by WordPress