Sējējs izgāja sēt 

ingus-dauksts

Mateja ev. 13:1-8; 18-22 Tajā pašā dienā Jēzus, izgājis no nama, apsēdās jūras krastā. 2Un liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa. Tādēļ viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet ļaudis stāvēja krastā. 3 Viņš tiem daudz runāja līdzībās, teikdams: “Redzi, sējējs izgāja sēt. 4 Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. 5 Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes; tā tūlīt uzdīga, tādēļ ka tā nebija dziļi zemē. 6 Bet, kad saule uzlēca un dedzināja, tā nokalta, tādēļ ka tai nebija sakņu. 7 Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. 8 Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus – cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus.” […]

18 Tad nu ieklausieties līdzībā par sējēju: 19 pie ikviena, kas Valstības vārdu dzird, bet neaptver, nāk ļaunais un nolaupa, kas iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas iesēts ceļmalā. 20 Bet kas sēts akmenājā – tas vārdu dzird un to tūlīt ar prieku uzņem, 21 bet viņā nav sakņu, un viņš ilgi neiztur. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, tas tūlīt apgrēkojas. 22 Bet kas sēts starp ērkšķiem – tas vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus to noslāpē, un viņš kļūst neauglīgs. 23 Bet kas sēts labā zemē – tas vārdu dzird un saprot, un viņš nes augļus – cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, cits trīsdesmitkārtīgus.”

Svētrunas videoieraksts - šeit

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/featured pieejams DIEVKALPOJUMU un BĪBELES STUNDU arhīvs ar tulkojumu zīmju valodā.


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress