Panākumu sēklas iedēstīšana 

Autors: Nezināms

(Autora piezīme: Mēs nezinām oriģinālo stāsta izcelsmi, taču tā vēsts ir apspriešanas vērta.)

PANĀKUMU SĒKLAS IEDĒSTĪŠANA

Kāds veiksmīgs uzņēmējs saprata, ka ir pienācis laiks izvēlēties viņa pēcteci uzņēmuma vadīšanā. Tā vietā, lai to piedāvātu kādam no direktoriem vai kādam no saviem bērniem, viņš sasauca kopā jaunos izpilddirektorus. Viņš tiem paziņoja: “Ir pienācis laiks man izvēlēties jauno uzņēmuma vadītāju. Es esmu izlēmis, ka tas būs kāds no jums.”

Izpilddirektori bija šokēti, bet vadītājs turpināja: “Katram no jums es šodien iedošu sēklu – tā būs īpaša sēkla. Iestādiet un laistiet to, un pēc gada atnesiet man katrs to, kas jums no šīs dotās sēklas būs izaudzis. Es izvērtēšu jūsu atnestos augus un tādējādi izvēlēšos  mūsu nākamo vadītāju.”

Viens no izredzētajiem – Džims – sajūsmā pastāstīja sievai par šefa iecerēto. Viņa sagādāja Džimam podu, zemi un mēslojumu, un sēkla tika iestādīta. Džims katru dienu to laistīja un skatījās, vai tā ir izdīgusi. Drīz vien daži no pārējiem izpilddirektoriem sāka runāt par viņu sēklām un par to, kā viņu augi ir sākuši augt.

Džims turpināja regulāri pārbaudīt, vai kaut kas ir izaudzis, bet kā nekā nebija, tā nebija. Ritēja nedēļas, bet vēl joprojām nekā nebija. Visi pārējie runāja par saviem augiem, bet Džimam nekas nebija izaudzis un viņš jutās izgāzies. Arī pēc sešiem mēnešiem podā nekas nebija atrodams. Džims secināja, ka viņš ir sēklu aizlaidis postā, taču neteica par to ne vārda saviem kolēģiem.

Viņš turpināja laistīt un mēslot zemi – viņš izmisīgi centās panākt to, lai sēkla izdīgtu. Kad gads bija aizritējis, jaunajiem izpilddirektoriem bija jānes savi augi vadītājam inspekcijai. Džims teica sievai, ka negrib nest tukšo podu uz darbu, taču sieva mudināja viņu būt godīgam par to, kas noticis. Neskatoties uz to, ka viņš negribēja, lai izgāšanos redz citi, Džims saprata, ka sievai ir taisnība.

Džims ieradās sapulču telpā ar savu tukšo podu. Pārējo dažādie izaudzētie augi viņu pārsteidza. Tie bija ļoti skaisti – dažnedažādu formu un izmēru. Kad Džims nolika savu podu tiem līdzās, vairāki kolēģi smējās. Kad ieradās vadītājs, Džims centās turēties aiz pārējiem.

“Ooo, cik jūs esat brīnišķīgus augus, kociņus un puķes izaudzējuši,” teica vadītājs. “Šodien viens no jums tiks nozīmēts kā mans pēctecis manā amatā.” Tad viņš pamanīja Džimu. Viņš viņu kopā ar tukšo podu aicināja iznākt priekšā.

Džims bija nobijies. “Šefs zina, ka esmu izgāzies! Varbūt viņš grib mani atlaist! ” Kad Džims beidzot bija nonācis priekšā, vadītājs viņam vaicāja, kas notika ar viņa sēklu. Džims paskaidroja, ka viņš tika darījis visu, kas viņa spēkos, taču nekas tāpat nebija izaudzis. Vadītājs pagriezās pret pārējiem un lūdza tos apsēsties, kamēr Džimam lika palikt stāvot. Viņš tad palūkojās uz Džimu un paziņoja: “Lūk, jūsu jaunais vadītājs – Džims!”

Tad viņš paskaidroja: “Pirms gada es katram no jums, kas esat šajā istabā, iedevu sēklu. Es jums lūdzu to iestādīt, laistīt un atnest atpakaļ pēc gada. Taču es jums visiem iedevu izvārītas sēklas – tām nebija iespējams sadīgt. Visi no jums, izņemot Džimu, ir atnesuši veselīgus augus un puķes. Jūs, pamanot, ka sēkla nedīgst, to aizvietojāt ar citu. Džims vienīgais bija pietiekami drosmīgs un godīgs, lai atnestu uz šejieni podu, kurā ir manis dāvātā sēkla. Tieši tāpēc viņš būs jaunais uzņēmuma vadītājs!”

Apgalvo, ka: Ja sēsi godīgumu, gūsi uzticību. Ja sēsi labestību, gūsi draugus. Ja sēsi pazemību, gūsi cēlumu. Ja sēsi neatlaidību, gūsi apmierinājumu. Ja sēsi sūru, grūtu darbu, tad gūsi panākumus. Ja sēsi piedošanu, gūsi izlīgumu. Ja sēsi ticību, gūsi ražu. Tāpēc esiet piesardzīgi ar to, ko jūs tagad sējat – tas noteiks to, ko jūs gūsiet vēlāk.

“Kas nevainīgi dzīvo, dzīvo droši, bet, kas staigā netaisnus ceļus, tas atklāsies savā nepievilcīgajā īstenībā” (Salamana pamācības 10:9).

“Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi sagraus” (Salamana pamācības 11:3)

.

CBMC – LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents (e-pasts: rudolfsdainissmits@gmail.com)

Lai reģistrētos uz regulāru Pirmdienas mannas saņemšanu sūtiet pieteikumu uz Manna@cbmc.lv

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012 /  www.cbmc.lv.

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President

1065 N. 115th Street, Suite 210 ▪ Omaha, Nebraska 68154 ▪ U.S.A.

TEL.: (402) 431-0002 ▪ FAX: (402) 431-1749 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

Web site: www.cbmcint.org Please direct any requests or change of address to: nbrownell@cbmcint.org

Jautājumi pārdomām/diskusijai

1.       Kādas domas jums nāca prātā, lasot šo stāstu?

2.       Vai jūs domājat, ka uzņēmuma vadītāja taktika pēcteča izvēlē bija laba un godīga? Kāpēc jā vai kāpēc nē?

3.       Kā jūs domājat, ko jūs būtu darījuši, ja būtu tādā situācijā kā Džims? Paskaidrojiet savu atbildi.

4.       Ne katrs spēj būt labs dārznieks, taču šīs “Monday Manna” beigās ir atrodams uzskaitījums ar vairākām rakstura iezīmēm, kas var tikt sētas, lai iegūtu zināma veida “ražu”. Kuras no uzskaitītajiām, jūs varētu asociēt arī ar savu dzīvi, ja iespējams? Vai jūs varat iedomāties vēl kādas kvalitātes, ko varētu “sēt” un kas ir nepieciešamas biznesa un uzņēmējdarbības pasaulē?

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

Salamana pamācības 11:2, 12:17,19, 16:11, 18:12, 19:5, 21:6, 22:4, 24:26, 25:6-7; Vēstule Ebrejiem 13:17-18

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress