Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku 

ingus-dauksts

Jāņa ev. 1:29-37. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacīja: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. 30 Šis ir tas, par kuru es teicu: pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. 31 Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu, kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Israēlam.” 32 Un Jānis liecināja: “Es skatīju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. 33 Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja: uz ko tu redzēsi Garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristī Svētajā Garā. 34 Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva Dēls.” 35 Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. 36 Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš sacīja: “Redzi, Dieva Jērs!” 37 Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum.

Video šeit: Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/featured pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās 14:00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar tulkojumu zīmju valodā.


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress