Kristus dāvanas – Mūžības svētdiena 

Mt. 24:15-35

“Bet, kad jūs redzēsiet svētā vietā izpostīšanas negantību, kā caur pravieti Daniēlu ir pasludināts – kas to lasa, lai saprot, –  tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos.   Kas ir uz jumta, lai nekāpj lejā paņemt kaut ko no sava nama.  Un, kas ir uz lauka, lai negriežas atpakaļ paņemt savas drēbes.  Bet vai! grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās!  Un lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā.   Tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma līdz pat šim laikam un nekad arī nebūs.  Ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens dzīvais neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas.  Ja kāds jums tad sacīs: redzi, te ir Kristus, redzi, tur – neticiet!  Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams, arī izredzētos.  Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš.   Ja tie jums sacīs: redzi, viņš ir tuksnesī, – tad neejiet ārā; redzi, viņš ir kambaros, – tad neticiet.  Jo, kā zibens nozibsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.   Jo, kur maita, tur salido ērgļi.
Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēness nedos sava spožuma, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti.   Tad Cilvēka Dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību.  Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnes skaņu, un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram.
Mācieties līdzību no vīģes koka: kad tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu.  Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, ziniet: viņš ir tuvu pie durvīm.  Patiesi es jums saku: šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks.  Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.”

Altāra lasījumi – Jes. 65:17-19; Kol. 1:9-14

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress