Gavēt, skatoties uz Kristu 


Mt 6:16-21

Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši.  Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju,  ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos.
Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog,   bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog.  Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.

Altāra lasījumi – 1.Moz. 3:17-19;  Ebr. 13:1-8.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress