Gaidot Kristus atnākšanu 

ingus-dauksts

Mt.11:2-6 Jānis, atrazdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un, nosūtījis pie viņa savus mācekļus, 3 lika viņam jautāt: “Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida?” 4 Jēzus tiem atbildēja: “Ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat: 5 akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird, mirušie augšāmceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. 6 Un laimīgs ikviens, kas manis dēļ neapgrēcinās.”

Video šeit: Gaidot Kristus atnākšanu

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/featured pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās 14:00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar tulkojumu zīmju valodā.


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress