Lūgšana Slimībā - 

Kungs, es ticu, ka Tu esi ar mani manā slimībā un vājumā tāpat, kā esi ar mani bijis labās dienās. Tu mani neesi atmetis, un dosi spēku, ka es pastāvu visso pārbaudījumos. Ir daudz nelaimju un ciešanu pasaulē, ko es neizprotu, bet, ticēdams Tavam svētajam vārdam, es gribu ciesties pārliecībā, ka tam, kurš Tev tic un ir pieķēries, visas lietas galā nāk par labu.

Jā, Kungs, vairo šo ticibu, neatmet mani no Savas žēlastības un slēdz savās Tēva rokās. Un ja tā ir Tava griba, tad māci mani panest manas sāpes pacitībā un lēnprātībā un rādi arī, kas ir bijis Tavs teva prāts ar šo piemeklējumu.

Es esmu Tavs bērns, Tava tēvisķīgā palīdzība man ir vajazīga. Stiprini pats manu ticību, manu uzticēšans un paļaušanos. Un, es lūdzu, ja Tu gribi, dari mani atkal veselu un darba spējīgu un neļauj man tad aizmirst Tavu apžēlošanos. Tavā rokā es esmu – Tev nododos. Lai kas notiek, velc mani pie Sevis; tikai ticību es negribu zaudēt.

Kungs, apžēlojies, Kungs, palīdzi. Amen

/no māc. J.V.Strautnieka/

Viens komentārs

  1. inga saka:

    Jā, Tēvs sarga, vada, māca katrā mirklī, sevišķi ciešanās varam piedzīvot Viņa žēlasbu un palīdzību, to, ka Viņš ir tuvu, jūtam vai nejūtam. Ļoti labas zāles garam, miesai un dvēselei ir Vārds. Lietot var n-tās reizes dienā bez kādiem uztraukumiem par nelabnvēlīgam blaknēm. Man ļoti palīdz! :) Lasu gan klusi, gan skaļi, piemēram, Jesajas 53. nodaļu.
    Vēl slimību gadījumā aizlūdzam viens par otru – gan mājās, gan draudzē, ļoti svētīgas ir aizlūgšanu īszziņu ķēdes, aizsūtu kādam un zinu, ka pados tālāk (jā, ja vajadzīga aizlūgšana, variet sūtīt arī man 26820875, mums draudzē ir daudz ailūdzēju). Paldies Dievam par visu!

Pašlaik komentāri ir slēgti šim rakstam.

Powered by WordPress