SVĒTRUNAS IERAKSTS 

JD2012 017

SVĒTRUNAS IERAKSTS IR ŠEIT

Lasījumi: Mal. 3:16-24; Efez. 1:4-14; SVĒTRUNA – Lk 1:57-80

Sekojiet informācijai, Dieva vārdu lasījumiem un sprediķiem draudzes mājas lapā www.janabaznica.lv un draudzes YouTube vietnē Rīgas Svētā Jāņa Baznīca.

______________________________

DIEVKALPOJUMI IR ATSĀKTI. DODOTIES UZ DIEVNAMU, IZVĒRTĒJIET RISKU, IEVĒROJIET DISTANCĒŠANĀS UN HIGIĒNAS PRASĪBAS!

_________________________________
Lūdzam atbalstīt ar ziedojumiem Dieva vārda sludināšanu un savas draudzes baznīcas uzturēšanu!
Rīgas Svētā Jāņa draudzes rekvizīti
Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. / PVN maksātāja Nr. LV 90000166676
Draudzes konts: SEB banka  LV08UNLA0002000701903

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress