Jānim Liepiņam 100 

Janis Liepins 100_2016

Audio ieraksts:  māc. Jura Zariņa uzruna māc. Jāņa Liepiņa 100. jubilejā

Curriculum vitae

Esmu dzimis 1916. gada 28. maijā, Rīgas apriņķa Zaubes pagasta “Bēvuļēnos”, lauksaimnieka ģimenē. Tēvs – Andrejs Liepiņš, māte – Marija Liepiņa, dzim. Kļaviņa. Pirmā izglītība – Rīgā, 18. pamatskolā.  1936. gadā beidzu Rīgas  pilsētas 1. ģimnāziju un tā gada rudenī iestājos Latvijas universitātes  teoloģijas fakultātē.
No 1938. gada maija līdz 1939. gada augustam pildīju obligāto karadienestu Bruņoto vilcienu pulkā Rīgā. Pāris mēnešus pirms padomju okupācijas mani iesauca rezervistu apmācībās pie Smagā artilērijas pulka Lilastē. 1940. gada jūnijā, ienākot sarkanajai armijai, tiku demobilizēts.
1942. gada janvārī atsāku teoloģijas studijas un fakultāti beidzu 1943. gadā un 24. oktobrī arhibīskaps Dr. Teodors Grīnbergs Rīgas Trīsvienības baznīcā mani ordinēja mācītāja darbam. Vienu gadu biju adjunkts Rīgas Trīsvienības baznīcā pie prāvesta Kārļa Irbes.
Īsi pirms otrreizējās padomju okupācijas, prāvests Kārlis Irbe, pildīdams arhibīskapa v. i. pienākumus, mani nozīmēja kā mācītāju Doma baznīcā, jo daudz garīdznieku no Rīgas un provinces, ieskaitot arhibīskapu Teodoru Grīnbergu, prāvestu Edgaru Bergu, mācītājus -  Jāni Teriņu, Rihardu Zariņu un citus -  bija spiesti atstāt dzimteni, meklējot patvērumu  rietumos.
Bez kalpojuma Doma baznīcā, man bija jākalpo Piņķu – Babītes un dažus gadus Pētera draudzē Anglikāņu baznīcā.
1960. gada aprīlī, pēc Doma baznīcas atsavināšanas, Doma draudze tika pārcelta uz Rīgas Sv. Jāņa baznīcu.
Pēc Jāņa baznīcas mācītāja prāvesta Arvīda Kauliņa saslimšanas un nāves, man bija jākalpo arī Jāņa draudzē.
1968. gada 26. maijā arhibīskapa v.i. profesors Dr. Alberts Freijs Rīgas Sv. Jāņa baznīcā man pasniedza virsmācītāja zelta krustu.
Trīsdesmit trīs gadus (1968. – 2001.), līdz aiziešanai emeritūrā, pildīju Rīgas lauku iecirkņa prāvesta pienākumus.
Vēl šodien, pēc Jāņa draudzes vadības aicinājuma, cik iespējams, piedalos kalpošanā baznīcā kopā ar abiem draudzes mācītājiem.

Jānis Liepiņš,
virsmācītājs

Rīgā,
2003. gada 24. oktobrī.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress