29. decembris Sv. Jāņa draudzē 

IMG_1419

Informācija no notikumu programmas (http://taizeriga.lv/assets/2016_program_lv_web.pdf)

8.30 Rīta lūgšana draudzēs (vietējās uzņemšanas vietās)

Dziesma: The kingdom of God (14)

no 105. psalma
1. Pateicieties Kungam, piesauciet viņa vārdu, pavēstiet tautām viņa darbus.
2. Dziediet viœņam, spēlējiet viņœa slavai, izstāstiet visus viņa brīnumus.
3. Alkstiet Kunga un viņa spēka, viņa klātbūtni meklējiet vienmēr!
4. Atcerieties brīnumus, ko viņš darījis, jūs, viņa kalpa Ābrahāma dzimums.
5. Dievs mūžam atcerēsies derību, ko slēdzis, vārdu, ko devis, – uz tūkstoš audzēm!

Lasījums  (Ebr. 6:11–15)

Dziesma: Pateicieties Tam Kungam (Confitemini Domino) (22)

Klusums

Lūgšana: Dzīvais Dievs, lai cik necila būtu mūsu lūgšana, mēs meklējam Tevi
pa—ļāvībā. Un Tava mīlestība rāda ce—ļu caur mūsu vilcināšanos un pat caur mūsu šaubām.

Aizlūgumi

1. Dievs, mūsu Tēvs, Tu vēlies, lai mēs k—ļūtu par jaunām radībām Kristū, mēs Tevi lūdzam.
2. Kungs, Tu apsoli mums jaunas debesis un jaunu zemi. Atjauno mūsos cerību.
3. Tu esi mūs atbrīvojis no verdzības, dodot savu vienīgo Dēlu; Tu paver mums
ceļ—u uz brīvību.
4. Dod mums spēju ieklausīties Tavā Vārdā un ieaicināt to savās sirdīs, kas
pilnas mīlestības.
5. Mēs bijām miruši, bet Tu mūs atdzīvināji Garā; atjauno mūsos sirdsšķ•īstību.

Vietējo kopienu iepazīšana un mazo grupiņu tikšanās:  Pastāviet cerībā, tā ir radītāja

(1. Mozus 15:1-6 un Ebrejiem 6:11-15)

13:15 Kopīgā lūgšana (Lk. 18:15–17)

15:00  Semināri, koncerti.

Rīgas Sv. Jāņa baznīcā – Klasiskās mūzikas koncerts: latviešu jaunieši spēlē Bahu, Forē, Dubru, Prauliņu…

19.00 Kopīgā lūgšana (Mt. 19:16–22)

Foto: Ieva un Ivars


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress