Galerijas

KRISTUS Augsamcelsanas svetki
Gimenu ar maziem berniem
LTV tiesraides dievkalpojums
Katlakalna baznica
Adventa koncerts 2007
Jesusair
Ziemassvetki 2007
Koristu ikdiena
Bevuleni
Baznica
425 gadi latviski
Italijas brauciens
Nometne Bevulenos 2007
Gimenes svetki
Slidosana Doma laukuma
Kora desmitgades koncerts
Fotosesija
Izrade Pazudusais dels
Izbrauciens uz Jurmalu
Drezdenes brauciens
Nometne Bevulenos 2006
Lieka iznicinasana
Bevulenu talka
Neliela Bevulenu sakopsana
Dejas draudzes nama
manticiba
Masku balle

Powered by WordPress